ScriptBlock-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion

Anger skriptet som utlöser villkoret.

Schema

  • Konfigurationselement
  • DefaultSettings-element
  • EnumerableExpansions-element
  • EnumerableExpansion-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • ScriptBlock-element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för ScriptBlock elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion Definierar villkoret som måste finnas för att expandera samlingsobjekten i den här definitionen.

Textvärde

Ange skriptet som utvärderas.

Kommentarer

Urvalsvillkoret måste ange minst ett skript- eller egenskapsnamn som ska utvärderas, men det går inte att ange båda. Mer information om hur du använder urvalsvillkor finns i Definiera villkor för när data ska visas.

Se även

Definiera villkor för när data ska visas

PropertyName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för EnumerableExpansion

Skriva en PowerShell-formateringsfil