TypeName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för ListControl

Anger en .NET-typ som utlöser villkoret. När den här typen finns används listposten.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • ListControl-element
  • ListEntries-element
  • ListEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • TypeName-element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade TypeName element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för ListControl Definierar villkoret som måste finnas för att den här listposten ska användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet på .NET-typen, till exempel System.IO.DirectoryInfo .

Kommentarer

Urvalsvillkoret kan ange val av val av .NET-typer eller urvalsuppsättningar, men kan inte ange båda. Mer information om hur du använder urvalsvillkor finns i Definiera villkor för när data visas.

Mer information om andra komponenter i en listvy finns i Skapa en listvy.

Se även

Skapa en listvy

Definiera villkor för när data ska visas

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för ListControl

Skriva en PowerShell-formateringsfil