TypeName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för WideControl

Anger en .NET-typ som utlöser villkoret. När den här typen finns används definitionen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • WideControl-element
  • WideEntries-element
  • WideEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • TypeName-element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade TypeName element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för WideEntry Definierar det villkor som måste finnas för att den här breda posten ska användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet på .NET-typen, till exempel System.IO.DirectoryInfo .

Kommentarer

Urvalsvillkoret kan ange en .NET-typ eller en urvalsuppsättning, men kan inte ange båda. Mer information om hur du använder urvalsvillkor finns i Definiera villkor för när data visas.

Mer information om andra komponenter i en bred vy finns i Skapa en bred vy.

Se även

Skapa en bred vy

Definiera villkor för när data ska visas

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för WideEntry

SelectionSetName-element för SelectionCondition för EntrySelectedBy för WideEntry

Skriva en PowerShell-formateringsfil