ViewDefinitions-element

Definierar de vyer som används för att visa .NET-objekt. Dessa vyer kan visa egenskaper och skriptvärden för ett objekt i tabellformat, listformat, brett format och anpassat kontrollformat.

Schema

 • Konfigurationselement
 • ViewDefinitions

Syntax


<ViewDefinitions>
 <View>...</View>
</ViewDefinitions>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element för ViewDefinitions elementet. Det finns ingen gräns för hur många vyer som kan definieras i en formateringsfil och de kan läggas till i valfri ordning.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
Visa element Definierar en vy som används för att visa ett eller flera .NET-objekt.

Överordnade element

Element Beskrivning
Konfigurationselement Representerar det översta elementet i en formateringsfil.

Kommentarer

Mer information om komponenterna i de olika typerna av vyer finns i följande avsnitt:

Exempel

Det här exemplet visar ViewDefinitions ett element som innehåller de överordnade elementen för en tabellvy och en listvy.

<Configuration>
 <ViewDefinitions>
  <View>
   <TableControl>...</TableControl>
  </View>
  <View>
   <ListControl>...</ListControl>
  </View>
 </ViewDefinitions>
</Configuration>

Se även

Konfigurationselement

Visa element

Skapa en tabellvy

Skapa en listvy

Skapa en bred vy

Anpassade kontroller

Skriva en PowerShell-formateringsfil