Lägga till relaterade länkar i ett cmdlet-hjälpavsnitt

I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till referenser till annat innehåll som är relaterat till ett PowerShell-cmdlet-hjälpavsnitt. Eftersom dessa referenser visas i ett kommandofönster länkar de inte direkt till det refererade innehållet.

I cmdlet-hjälpavsnitten som ingår i PowerShell refererar dessa länkar till andra cmdlets, konceptuellt innehåll ( ) och andra dokument och hjälpfiler som inte är relaterade about_ till PowerShell.

Följande XML visar hur du lägger till en RelatedLinks-nod som innehåller två referenser till relaterade ämnen.

<maml:relatedLinks>
  <maml:navigationLink>
    <maml:linkText>Topic-name</maml:linkText>
  </maml:navigationLink>
  <maml:navigationLink>
    <maml:linkText>Topic-name</maml:linkText>
  </maml:navigationLink>
</ maml:relatedLinks >