Förbereda CAB-filer för uppdateringsbar hjälp

Det här avsnittet beskriver innehållet och användningen av kabinettfiler (1) i Windows PowerShell uppdatabel hjälp.

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

Se även

Stöd för uppdateringsbar hjälp