Windows PowerShell API-exempel

Det här avsnittet innehåller exempelkod som visar hur du skapar runspaces som begränsar funktioner och hur du asynkront kör kommandon med hjälp av en runspace-pool för att tillhandahålla runspaces. Du kan använda Microsoft Visual Studio för att skapa ett konsolprogram och sedan kopiera koden från ämnena i det här avsnittet till värdprogrammet.

I det här avsnittet

PowerShell01 – exempel Det här exemplet visar hur du använder ett System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate-objekt för att begränsa funktionerna i ett körningsutrymme. Utdata från det här exemplet visar hur du begränsar körningsutrymmets språkläge, hur du markerar en cmdlet som privat, hur du lägger till och tar bort cmdlets och providers, hur du lägger till ett proxykommando med mera.

PowerShell02 – exempel Det här exemplet visar hur du kör kommandon asynkront med hjälp av runspaces för en runspace-pool. Exemplet genererar en lista med kommandon och kör sedan dessa kommandon medan Windows PowerShell-motorn öppnar ett körningsutrymme från poolen när det behövs.