Installera PowerShell i macOS

PowerShell 7.0 eller senare kräver macOS 10.13 och senare. Alla paket är tillgängliga på vår GitHub-lanseringssida . När paketet har installerats kör du pwsh från en terminal. Innan du installerar kontrollerar du listan över versioner som stöds nedan.

Anteckning

PowerShell 7.3 är en uppgradering på plats som tar bort tidigare versioner av PowerShell.

Om du behöver köra en äldre version av PowerShell sida vid sida med PowerShell 7.3 installerar du den version som du vill använda den binära arkivmetoden .

Installation av den senaste stabila versionen via Homebrew på macOS 10.13 eller senare

Det finns flera sätt att installera PowerShell på macOS. Använd någon av följande metoder:

brew Om kommandot inte hittas måste du installera Homebrew enligt instruktionerna.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Nu kan du installera PowerShell:

brew install --cask powershell

Kontrollera slutligen att installationen fungerar korrekt:

pwsh

När nya versioner av PowerShell släpps uppdaterar du Homebrews formler och uppgraderar PowerShell:

brew update
brew upgrade powershell --cask

Anteckning

Kommandona ovan kan anropas inifrån en PowerShell-värd (pwsh), men sedan måste PowerShell-gränssnittet avslutas och startas om för att slutföra uppgraderingen och uppdatera värdena som visas i $PSVersionTable.

Installation av den senaste förhandsversionen via Homebrew på macOS 10.13 eller senare

När du har installerat Homebrew kan du installera PowerShell. Installera först paketet Cask-Versions som låter dig installera alternativa versioner av fatpaket:

brew tap homebrew/cask-versions

Nu kan du installera PowerShell:

brew install --cask powershell-preview

Kontrollera slutligen att installationen fungerar korrekt:

pwsh-preview

När nya versioner av PowerShell släpps uppdaterar du Homebrews formler och uppgraderar PowerShell:

brew update
brew upgrade powershell-preview --cask

Anteckning

Kommandona ovan kan anropas från en PowerShell-värd (pwsh), men sedan måste PowerShell-gränssnittet avslutas och startas om för att slutföra uppgraderingen. och uppdatera värdena som visas i $PSVersionTable.

Installation av PowerShell med homebrew-tryckmetoden stöds också för stabila versioner och LTS-versioner.

brew install powershell/tap/powershell

Nu kan du verifiera installationen

pwsh

När nya versioner av PowerShell släpps kör du följande kommando.

brew upgrade powershell

Anteckning

Oavsett om du använder fat- eller tryckmetoden använder du samma metod som du använde för att installera PowerShell när du uppdaterade till en nyare version av PowerShell. Om du använder en annan metod fortsätter du att använda den äldre versionen av PowerShell om du öppnar en ny pwsh-session.

Om du bestämmer dig för att använda olika metoder finns det sätt att åtgärda problemet med hjälp av homebrew-länkmetoden.

Installation via direktnedladdning

Från och med version 7.2 stöder PowerShell Apple M1-processorn. Ladda ned installationspaketet från lanseringssidan till datorn. Länkarna till de aktuella versionerna är:

Du kan dubbelklicka på filen och följa anvisningarna eller installera den från terminalen med hjälp av följande kommandon. Ändra namnet på filen så att den matchar den fil som du laddade ned.

sudo installer -pkg powershell-7.3.0-osx-x64.pkg -target /

Om du kör på macOS Big Sur 11.5 eller senare kan du få följande felmeddelande när du installerar paketet:

"powershell-7.3.0-osx-x64.pkg" kan inte öppnas eftersom Apple inte kan kontrollera om det finns skadlig programvara.

Det finns två sätt att kringgå det här problemet:

Använda Finder

 1. Hitta paketet i Finder.
 2. Kontroll-klicka (klicka när du trycker på Ctrl-tangenten) på paketet.
 3. Välj Öppna på snabbmenyn.

Från kommandoraden

 1. Kör sudo xattr -rd com.apple.quarantine powershell-7.3.0-osx-x64.pkg. Inkludera den fullständiga sökvägen till .pkg filen.
 2. Installera paketet som vanligt.

Anteckning

Det här är ett känt problem som rör paketnotarisering som kommer att åtgärdas i framtiden.

Installera OpenSSL. OpenSSL krävs för PowerShell-fjärrkommunikation och CIM-åtgärder.

Installera som ett .NET Global-verktyg

Om du redan har .NET Core SDK installerat är det enkelt att installera PowerShell som ett .NET Global-verktyg.

dotnet tool install --global PowerShell

Installationsprogrammet för dotnet-verktyget lägger ~/.dotnet/tools till PATH i miljövariabeln. Det gränssnitt som körs för närvarande har dock inte den uppdaterade PATH. Du bör kunna starta PowerShell från ett nytt gränssnitt genom att pwshskriva .

Installera OpenSSL. OpenSSL krävs för PowerShell-fjärrkommunikation och CIM-åtgärder.

Binära arkiv

Binära tar.gz PowerShell-arkiv tillhandahålls för macOS-plattformen för att aktivera avancerade distributionsscenarier. När du installerar med den här metoden måste du också installera eventuella beroenden manuellt.

Installera OpenSSL. OpenSSL krävs för PowerShell-fjärrkommunikation och CIM-åtgärder.

Anteckning

Du kan använda den här metoden för att installera valfri version av PowerShell, inklusive den senaste:

Installera binära arkiv på macOS

Ladda ned installationspaketet från lanseringssidan till datorn. Länkarna till de aktuella versionerna är:

Använd följande kommandon för att installera PowerShell från det binära arkivet. Ändra nedladdnings-URL:en så att den matchar den version som du vill installera.

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.3.0/powershell-7.3.0-osx-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell is placed
sudo mkdir -p /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0

# Set execute permissions
sudo chmod +x /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0/pwsh /usr/local/bin/pwsh

Installera beroenden

OpenSSL krävs för PowerShell-fjärrkommunikation och CIM-åtgärder. Du kan installera OpenSSL via MacPorts om det behövs.

Anteckning

MacPorts och Homebrew kan ha problem när de används tillsammans i samma system. Homebrew har dock inget paket för OpenSSL 1.0. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om MacPorts.

 1. Installera Xcode-kommandoradsverktygen. Xcode-verktygen krävs av MacPorts.

  xcode-select --install
  
 2. Installera MacPorts. Om du behöver instruktioner kan du läsa installationsguiden.

 3. Uppdatera MacPorts genom att köra sudo port selfupdate.

 4. Uppgradera MacPorts-paket genom att köra sudo port upgrade outdated.

 5. Installera OpenSSL:

  • För x64-baserade system körs sudo port install openssl10
  • För M1-baserade system körs sudo port install openssl10 +universal
 6. Länka biblioteken för att göra dem tillgängliga för PowerShell:

  sudo mkdir -p /usr/local/opt/openssl
  sudo ln -s /opt/local/lib/openssl-1.0 /usr/local/opt/openssl/lib
  

Avinstallera PowerShell

Om du har installerat PowerShell med Homebrew använder du följande kommando för att avinstallera:

brew uninstall --cask powershell

Om du har installerat PowerShell via direktnedladdning måste PowerShell tas bort manuellt:

sudo rm -rf /usr/local/bin/pwsh /usr/local/microsoft/powershell

Om du vill ta bort ytterligare PowerShell-sökvägar läser du avsnittet sökvägar i det här dokumentet och tar bort sökvägarna med hjälp av sudo rm.

Anteckning

Detta är inte nödvändigt om du har installerat med Homebrew.

Sökvägar

 • $PSHOME är /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0/
 • Användarprofiler läse från ~/.config/powershell/profile.ps1
 • Standardprofiler läse från $PSHOME/profile.ps1
 • Användarmoduler läse från ~/.local/share/powershell/Modules
 • Delade moduler läse från /usr/local/share/powershell/Modules
 • Standardmoduler läse från $PSHOME/Modules
 • PSReadLine-historik registreras till ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txt

Profilerna respekterar PowerShells konfiguration per värd. Standardprofilen för värd finns på Microsoft.PowerShell_profile.ps1 samma platser.

PowerShell respekterar XDG-baskatalogspecifikationen på macOS.

Eftersom macOS är en härledning av BSD används prefixet /usr/local i stället för /opt. $PSHOME Så är /usr/local/microsoft/powershell/7.3.0/, och den symboliska länken placeras på /usr/local/bin/pwsh.

Versioner som stöds

Följande tabell innehåller en lista över PowerShell-versioner och status för stöd för versioner av macOS. Dessa versioner stöds fortfarande tills antingen versionen av PowerShell når supportens slut eller tills versionen av macOS når supportens slut.

 • Ikonen Som stöds anger att versionen av operativsystemet eller PowerShell fortfarande stöds
 • Ikonen Slut på support anger att versionen av PowerShell inte längre stöds på den versionen av operativsystemet
 • Ikonen I test anger att vi inte har slutfört testningen av PowerShell på operativsystemet
 • Ikonen Stöds inte anger att versionen av operativsystemet eller PowerShell inte stöds
 • När både versionen av operativsystemet och versionen av PowerShell har en ikon som stöds stöds den kombinationen
macOS 7.0 (LTS) 7.1 7.2 (LTS-current) 7.3
Stöds Big Sur 11,5 Stöds Supporten har inte upphört Stöds Stöds
Supporten har inte upphört Catalina 10,15 Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört
Supporten har inte upphört Mojave 10.14 Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört
Supporten har inte upphört Höga Sierra 10,13 Supporten har inte upphört Supporten har inte upphört Stöds inte Stöds inte

macOS Monterey 12.0 har inte testats.

Stöd för macOS definieras av Apple. Mer information finns i:

PowerShell stöds på macOS för följande processorarkitekturer:

macOS 7.0 (LTS) 7.2 (LTS-current) 7.3
macOS Big Sur 11,5 x64 x64, Arm64 x64, Arm64
macOS High Sierra 10.13+ x64 x64 x64

Installationsstöd

Microsoft stöder installationsmetoderna i det här dokumentet. Det kan finnas andra installationsmetoder som är tillgängliga från andra källor. Även om dessa verktyg och metoder kan fungera kan Microsoft inte stödja dessa metoder.

Ytterligare resurser