WSMan-fjärrkommunikation stöds inte på icke-Windows-plattformar

Sedan PowerShell 6 släpptes har stöd för fjärrkommunikation över WS-Management (WSMan) på icke-Windows-plattformar endast varit tillgängligt för en begränsad uppsättning Linux-distributioner. Alla versioner av de distributioner som stöder WSMan stöds inte längre av de Linux-leverantörer som skapade dem.

I icke-Windows förlitade sig WSMan på projektet Open Management Infrastructure (OMI), som inte längre stöder PowerShell-fjärrkommunikation. OMI WSMan-klienten är beroende av OpenSSL 1.0. De flesta Linux-distributioner har flyttats till OpenSSL 2.0, vilket inte är bakåtkompatibelt. För närvarande finns det ingen distribution som stöds och som har de beroenden som krävs för att OMI WSMan-klienten ska fungera.

Vår plan för PowerShell 7.3 är att ta bort inaktuella bibliotek och stödkod för icke-Windows-plattformar. WSMan-baserad fjärrkommunikation stöds fortfarande mellan Windows-system. Fjärrkommunikation via SSH stöds för alla plattformar. Mer information finns i PowerShell-fjärrkommunikation via SSH.

Anteckning

Användare kanske kan få WSMan-fjärrkommunikation att fungera med hjälp av PSWSMan-modulen . Den här modulen stöds eller underhålls inte av Microsoft.