Sampling i Application Insights

Sampling är en funktion i Application Insights som ska konfigureras när program instrumenteras manuellt.

OpenTelemetry-sampling

Mer information om sampling när du använder OpenTelemetry-distributionen finns i Konfigurera Azure Monitor OpenTelemetry.

Klassisk API-sampling

Mer information om sampling när du använder det klassiska API:et för Application Insights finns i Sampling i Application Insights.