Share via


Felet "ClrBridge har inte lästs in" vid försök att distribuera rapporter i Microsoft Dynamics AX 2009

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att du får ett ClrBridge-fel som inte läses in när du försöker distribuera rapporter i Microsoft Dynamics AX 2009.

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2009
Ursprungligt KB-nummer: 2277529

Symptom

Du får följande felmeddelande när du försöker distribuera Microsoft Dynamics AX 2009-rapporter. Du ser följande fel i loggfilen:

Distribution av Microsoft Dynamics AX Reporting-projekt: ClrBridgeLoader: allvarligt fel:
Microsoft.Dynamics.ClrBridge.dll kan inte läsas in. Allvarligt fel: ClrBridge har inte lästs in.

Orsak

Det här beteendet beror på att Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet i GAC (:\Windows\Assembly-mappen) inte har samma version som AX-kernelversionen. Exempel: AX-kernel är version 5.0.1000.52 (AX 2009 SP1) men Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet är version 5.0.593.0 (RTM)

Åtgärd

Använd Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 på den dator som du distribuerar rapporterna från. Du bör sedan se installationsprogrammet för Microsoft Dynamics AX SP1 som har identifierat att .NET Business Connector måste uppdateras. När detta är klart kontrollerar du att Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet nu har version 5.0.1000.52 (samma som din AX-kernel). Leta upp den här filen i mappen :\Windows\System32 i Utforskaren, högerklicka på filen, välj Egenskaper och välj sedan fliken Version . Filversionen ska vara 5.0.1000.52 eller samma som din AX32Serv.exe filversion.