Fel vid konfiguration av Microsoft Dynamics CRM för Outlook på grund av felaktiga tidsinställningar

Den här artikeln innehåller en lösning på felet Det gick inte att ansluta till servern från Microsoft Dynamics CRM eftersom dina autentiseringsuppgifter inte kan autentiseras som inträffar under konfigurationen av Microsoft Dynamics CRM för Outlook.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM
Ursprungligt KB-nummer: 2909439

Symptom

När en användare försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten med hjälp av konfigurationsguiden för Microsoft Dynamics CRM för Outlook med parametrarna:

  • Serverinformation | Server-URL: CRM Online

När användaren trycker på knappen Testanslutning visas följande felmeddelande:

Det gick inte att ansluta till servern från Microsoft Dynamics CRM eftersom dina autentiseringsuppgifter inte kan autentiseras. Kontrollera anslutningen eller kontakta administratören om du vill ha mer hjälp.

Åtkomsten med hjälp av webben fungerar korrekt.

Orsak

Problem med synkronisering av datum, tid och tidszon för arbetsstationen med domänkontrollanten för Active Directory eller Microsoft Dynamics CRM Online servrar.

Åtgärd

Kontrollera synkroniseringen av datum, tid och tidszon för arbetsstation och domänkontrollant för Active Directory.

Om de är oense använder du net time /set kommandot .