Share via


Support för Microsoft Dynamics 365-portaler, äldre Adxstudio-portaler och portaler med öppen källkod

I den här artikeln beskrivs support för Microsoft Dynamics 365-portaler, äldre Adxstudio-portaler och portaler med öppen källkod.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics CRM 2016
Ursprungligt KB-nummer: 3165165

Sammanfattning

Den 28 september 2015 tillkännagav Microsoft förvärvet av Adxstudio Inc., utvecklarna av Adxstudio Portals. Efter förvärvet har Microsoft fortsatt att utveckla portalappen och släppt version 8.x som ett valfritt portaltillägg för Dynamics 365.

Stöd för alla versioner av portalprogrammet

Med tillgängligheten för version 8.x har supporten för tidigare versioner av portalprogrammet ändrats. Stöd för alla versioner av portalprogrammet definieras nedan:

 • Alla SaaS-portaltilläggsdistributioner (microsoft-värdbaserad) som kör version 8.x eller senare (från och med CRM 2016 Uppdatering 1 och senare) stöds av Microsoft via en organisations befintliga Dynamics 365 supportavtal.

  Kunder kan öppna supportärende för tilläggsdistributioner i version 8.x-portalen via samma metoder som de skulle öppna ett normalt Dynamics 365 supportärende.

 • Alla äldre Adxstudio Portals-distributioner fortsätter att stödjas på Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016 och Dynamics 365 fram till den 1 augusti 2018, beroende på vilken version de är kopplade till:

  • För Dynamics 365 versioner upp till 8.1.0 krävs Adxstudio Portals version 7.0.0018 eller senare.
  • För Dynamics 365 från version 8.1.1 till och med 9.0.0 krävs Adxstudio Portals version 7.0.0024 eller senare.
  • För Dynamics 365 version 9.0.0 eller senare krävs Adxstudio Portals version 7.0.0026 eller senare.

  Se Viktig information om Adxstudio för de förbättringar som gjorts i varje version. Supportärende för äldre Adxstudio Portals-distributioner som uppfyller detta krav kan öppnas via Microsoft Premier-kanaler, MPN-partnerkanaler eller processen https://support.microsoft.com för betalning per incident fram till den 1 augusti 2018. Supporten erbjuds inte för den äldre produkten efter det datumet, enligt definitionen i Kommande ändringar av äldre Adxstudio Portals v7.

 • Alla äldre Adxstudio Portals-distributioner i version 7.0.0017 och nedan stöds inte på någon version av Dynamics CRM eller Dynamics 365.

  För att nå ett tillstånd som stöds måste organisationer med en Adxstudio Portals-distribution på version 7.0.0017 eller senare uppgradera till version 7.0.0018 eller senare och se till att den associerade organisationen kör Dynamics CRM 2015 eller senare (inklusive Dynamics 365). Anvisningar för att uppgradera till version 7.x finns på den äldre Adxstudio Community-webbplatsen.

 • Distribution av en SaaS-portal (Microsoft-värdbaserad) till en Dynamics 365 organisation som redan innehåller en version 7.x eller lägre portal stöds inte och rekommenderas inte eftersom det kan leda till funktionsförlust och kan kräva en fullständig borttagning av alla portallösningar (och därmed alla portaldata) vid ett senare tillfälle.

  På samma sätt stöds inte heller distribution av en version 7.x eller lägre portal till en Dynamics 365 organisation som redan innehåller en SaaS-portal (Microsoft-värdbaserad), liksom distribution av en lokalt installerad öppen källkod-portalen till en organisation som redan innehåller en SaaS-portal (Microsoft-värd).

 • Alla äldre Adxstudio-produkter och -lösningar som inte är tillgängliga via Adxstudio Installer-gränssnittet stöds inte.

  Den innehåller det fristående Adxstudio Productivity Pack, ALM Toolkit och Verktyget för webbplatskopiering. Dessutom stöds endast de lösningar som är tillgängliga via Adxstudio Installer efter lanseringen av Adxstudio Portals version 7.0.0018 (8 juli 2015) och som används med en portalwebbplats.

Information om hur du fastställer versionen av en distribuerad portal finns i Så här fastställer du versionen av en Microsoft Dynamics 365-portal.