SoftDeletePolicy Klass

Innehåller information om principen för mjuk borttagning i galleriet.

Arv
azure.mgmt.compute._serialization.Model
SoftDeletePolicy

Konstruktor

SoftDeletePolicy(*, is_soft_delete_enabled: Optional[bool] = None, **kwargs)

Variabler

is_soft_delete_enabled
bool

Möjliggör mjuk borttagning för resurser i det här galleriet, så att de kan återställas inom kvarhållningstiden.