ExportDeliveryDestination Klass

Målinformationen för exportleveransen. Om du vill tillåta åtkomst till ett lagringskonto måste du registrera kontots prenumeration hos resursprovidern Microsoft.CostManagementExports. Detta krävs en gång per prenumeration. När du skapar en export i Azure-Portal görs den automatiskt, men API-användare måste registrera prenumerationen. Mer information finns i https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-supported-services .

Alla obligatoriska parametrar måste fyllas i för att kunna skickas till Azure.

Arv
ExportDeliveryDestination

Konstruktor

ExportDeliveryDestination(*, resource_id: str, container: str, root_folder_path: Optional[str] = None, **kwargs)

Parametrar

resource_id
str
Obligatorisk

Krävs. Resurs-ID för lagringskontot där exporten ska levereras.

container
str
Obligatorisk

Krävs. Namnet på containern där exporten ska laddas upp.

root_folder_path
str
Obligatorisk

Namnet på katalogen där exporten ska laddas upp.