UserIdentity Klass

Azure Active Directory-identitetskonfiguration för en resurs.

Variabler fylls bara i av servern och ignoreras när en begäran skickas.

Arv
UserIdentity

Konstruktor

UserIdentity(**kwargs)

Variabler

principal_id
str

Huvud-ID:t för Azure Active Directory.

client_id
str

Azure Active Directory-klient-ID: t.