Microsoft Azure SDK för Python

Det här är klientbiblioteket för Microsoft Azure-hanteringsgrupper.

Azure Resource Manager (ARM) är nästa generations hanterings-API:er som ersätter den gamla Azure Service Management (ASM).

Det här paketet har testats med Python 2.7, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.

De äldre ASM-biblioteken (Azure Service Management) finns i biblioteket azure-servicemanagement-legacy .

En mer fullständig uppsättning Azure-bibliotek finns i azure sdk python-versionen.

Användning

Information om hur du använder det här paketet finns i snabbstartsguiden

Dokument och referenser finns i Python SDK-referenskodexempel för det här paketet finns i Hanteringshantering på docs.microsoft.com. Ytterligare kodexempel för olika Azure-tjänster finns på exempellagringsplatsen

Ge feedback

Om du stöter på buggar eller har förslag kan du skicka in ett problem i avsnittet Problem i projektet.

Bild