REST API för Azure Rådgivare

Azure Advisor är en anpassad molnkonsult som hjälper dig att följa bästa praxis för att optimera dina Azure-distributioner. En mer detaljerad översikt finns på produktsidan för Azure Rådgivare.

REST-åtgärdsgrupper

Åtgärdsgrupp Beskrivning
Konfigurationer Innehåller åtgärder för att konfigurera Rådgivare rekommendationer.
Åtgärder Visar en lista över alla tillgängliga REST-API:er för Rådgivare.
Rekommendationer metadata Innehåller åtgärder för att komma åt metadata för Rådgivare rekommendationer.
Rekommendationer Innehåller åtgärder för att komma åt Rådgivare rekommendationer.
Undertryckningar Tillhandahåller åtgärder för att skjuta upp eller avvisa rekommendationer.

Se även