Tenant Configuration

Operations

Deploy

Den här åtgärden tillämpar ändringar från den angivna Git-grenen på konfigurationsdatabasen. Detta är en tidskrävande åtgärd och kan ta flera minuter till c...

Get Sync State

Hämtar status för den senaste synkroniseringen mellan konfigurationsdatabasen och Git-lagringsplatsen.

Save

Den här åtgärden skapar en incheckning med den aktuella konfigurationsögonblicksbilden till den angivna grenen på lagringsplatsen. Detta är en tidskrävande åtgärd och kan ta ...

Validate

Den här åtgärden verifierar ändringarna i den angivna Git-grenen. Det här är en tidskrävande åtgärd som kan ta flera minuter att slutföra.