Scale Unit Nodes

Operations

Get

Returnera den begärda skalningsenhetsnoden.

List

Returnerar en lista över alla skalningsenhetsnoder på en plats.

Power Off

Stäng av en skalningsenhetsnod.

Power On

Starta en skalningsenhetsnod.

Repair

Reparerar en nod i klustret.

Shutdown

Stäng av en skalningsenhetsnod.

Start Maintenance Mode

Starta underhållsläget för en skalningsenhetsnod.

Stop Maintenance Mode

Stoppa underhållsläget för en skalningsenhetsnod.