Billing Subscriptions

Operations

Get

Hämtar en prenumeration med dess ID. Åtgärden stöds endast för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-kundavtal.

Get By Customer

Hämtar en prenumeration med dess ID. Åtgärden stöds endast för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal.

List By Billing Account

Visar en lista över prenumerationer för ett faktureringskonto. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-kundavtal eller Microsoft Par...

List By Billing Profile

Visar en lista över de prenumerationer som debiteras till en faktureringsprofil. Åtgärden stöds för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-kundavtal o...

List By Customer

Visar en lista över prenumerationer för en kund. Åtgärden stöds endast för faktureringskonton med avtalstyp Microsoft-partneravtal.

List By Invoice Section

Visar en lista över de prenumerationer som faktureras till ett fakturaavsnitt. Åtgärden stöds endast för faktureringskonton med avtalstypen Microsoft-kundavtal...

Transfer

Flyttar en prenumerations avgifter till ett nytt fakturaavsnitt. Det nya fakturaavsnittet måste tillhöra samma faktureringsprofil som det befintliga fakturaavsnittet. Detta o...

Validate Transfer

Verifierar om en prenumerations avgifter kan flyttas till ett nytt fakturaavsnitt. Den här åtgärden stöds endast för produkter som köps med ett återkommande c...