List Management Term Lists

Operations

Create

Skapar en termlista

Delete

Tar bort termlistan med list-ID:t lika med det list-ID som har skickats.

Get All Term Lists

hämtar alla termlistor

Get Details

Returnerar list-ID-information för termlistan med list-ID lika med list-ID som har skickats.

Refresh Index

Uppdaterar indexet för listan med list-ID lika med list-ID som har skickats.

Update

Uppdaterar en termlista.