Dela via


List Management Term Lists

Operations

Create

Skapar en termlista.

Delete

Tar bort termlistan med listId lika med det skickade list-ID:t.

Get All Term Lists

Hämtar alla termlistor.

Get Details

Returnerar list-ID-information för termlistan med listId lika med det skickade list-ID:t.

Refresh Index

Uppdaterar indexet för listan med listId lika med det skickade list-ID:t.

Update

Uppdateringar en termlista.