Disk Restore Point

Operations

Get

Hämta resurs för diskåterställningspunkt

Grant Access

Ger åtkomst till en diskRestorePoint.

List By Restore Point

Visar diskRestorePoints under en vmRestorePoint.

Revoke Access

Återkallar åtkomst till en diskRestorePoint.