Individual Enrollment - Delete

Ta bort en enhetsregistreringspost.

DELETE https://your-dps.azure-devices-provisioning.net/enrollments/{id}?api-version=2021-06-01

URI-parametrar

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

Registrerings-ID.

api-version
query True
  • string

DEN API-version som ska användas för begäran. Versioner som stöds är: 2021-06-01

Begärandehuvud

Name Required Type Description
If-Match
  • string

ETag för registreringsposten.

Svar

Name Type Description
204 No Content

Klart

Other Status Codes

Felsvar

Definitioner

ProvisioningServiceErrorDetails

Innehåller egenskaperna för ett fel som returneras av Azure IoT Hub Provisioning Service.

Name Type Description
errorCode
  • integer
info
  • object
message
  • string
timestampUtc
  • string
trackingId
  • string