Dela via


Resources

Operations

Check Existence

Kontrollerar om en resurs finns.

Check Existence By Id

Kontrollerar efter ID om en resurs finns. Det här API:et fungerar för närvarande endast för en begränsad uppsättning resursprovidrar. Om en resursprovider inte im...

Create Or Update

Skapar en resurs.

Create Or Update By Id

Skapa en resurs efter ID.

Delete

Tar bort en resurs.

Delete By Id

Tar bort en resurs efter ID.

Get

Hämtar en resurs.

Get By Id

Hämtar en resurs efter ID.

List

Hämta alla resurser i en prenumeration.

List By Resource Group

Hämta alla resurser för en resursgrupp.

Move Resources

Flyttar resurser från en resursgrupp till en annan resursgrupp.

Update

Uppdateringar en resurs.

Update By Id

Uppdateringar en resurs efter ID.

Validate Move Resources

Verifierar om resurser kan flyttas från en resursgrupp till en annan resursgrupp.