Dela via


HTTP-statuskoder (Azure AI Search)

Den här sidan beskriver DE HTTP-statuskoder som returneras ofta när du använder Azure AI Search API.

Vanliga HTTP-statuskoder

Kod Description
200 OK Lyckades med GET, PUT eller POST. Returnerades för ett lyckat svar. Under indexeringen anger den här koden att alla objekt har lagrats korrekt och börjar indexeras. Indexering körs i bakgrunden och gör nya dokument frågebara och sökbara några sekunder efter att indexeringsåtgärden har slutförts.
Skapad 201 Lyckades med PUT eller POST. Objektet har skapats eller uppdaterats.
204 Accepterad Lyckades med PUT eller POST. Index eller dokument har laddats upp.
207 Multi-Status Delvis lyckad för PUT eller POST. Vissa dokument lyckades, men minst ett misslyckades.
400 Felaktig begäran Returneras när det finns ett fel i begärans URI, rubriker eller brödtext. Svarstexten innehåller ett felmeddelande som förklarar vad det specifika problemet är.
403 – Förbjuden Returneras när du skickar en ogiltig API-nyckel.
404 – Hittades inte Returneras när en resurs inte finns på servern. Om du hanterar eller kör frågor mot ett index kontrollerar du syntaxen och kontrollerar att indexnamnet har angetts korrekt.
405-metoden stöds inte Returneras när begäran anger en metod som känns igen, men som inte stöds. Om du kör frågor mot ett index omfattar formuleringen av den begäran slutpunkten, indexsamlingen och indexet samt dokumentsamlingen och sökmetoden (till exempel https://mydemosvc.search.windows.net/indexes/mydemoidx/docs/search?api-version=2020-06-30).
409 – Konflikt Returneras när skrivåtgärderna är i konflikt. Det här felet returneras för resursuppdateringar eller under indexering när två processer försöker uppdatera samma dokument samtidigt. Azure AI Search tillhandahåller samtidighetshantering för resursuppdateringar. Mer information finns i Hantera samtidighet i Azure AI Search.
412 Förhandsvillkoret misslyckades Returneras när ett If-Match eller If-None-Match-huvudets villkor utvärderas till falskt. Associerad med att använda optimistisk samtidighetskontroll när HTTP-begäranden skickas för indexdefinitioner, indexerare eller datakällor.
429 För många förfrågningar Om det här felet uppstår när du försöker skapa ett index innebär det att du redan har det maximala antalet index som tillåts för prisnivån. Antalet index som lagras i Azure AI Search visas på instrumentpanelen för söktjänsten på Azure Portal. Om du vill visa indexen efter namn väljer du panelen Index . Du kan också hämta en lista över indexen efter namn med hjälp av åtgärden Listindex . Mer information finns i Lista index .

Om det här felet inträffar under dokumentuppladdningen anger det att du har överskridit din kvot för antalet dokument per index. Du måste antingen skapa ett nytt index eller uppgradera för högre kapacitetsgränser.
499 Klient stängd begäran Det här felet returneras aldrig i ett svar, men du kan se det i loggposter som registrerats av söktrafikanalys och Azure Monitor. Det anger att en klient stängde anslutningen innan ett svar returnerades av tjänsten. När Azure AI Search identifierar en annullering som inte begärdes av kod på tjänstsidan, eller om klienten inte längre finns, loggas ett 499-fel.
502 Felaktig gateway Det här felet uppstår när du anger HTTP i stället för HTTPS i anslutningen.
503 Tjänsten är inte tillgänglig Detta fel innebär att systemet är hårt belastat och att det inte går att bearbeta din begäran just nu. Viktigt: I det här fallet rekommenderar vi starkt att klientkoden backar och väntar innan du försöker igen. På så sätt får systemet tid på sig att återställas, vilket ökar sannolikheten för att framtida begäranden lyckas. Snabba återförsök kommer endast att förlänga situationen. Mer information om begränsningar och hur du förhindrar det här villkoret finns i Analysera prestanda .
504: Tidsgräns för gateway Azure AI Search lyssnar på HTTPS-port 443. Om söktjänstens URL innehåller HTTP i stället för HTTPS returneras en 504-statuskod.

Se även