Dela via


Identifiering av entiteter

Identifierar meddelandeentiteter.

Förfrågan

Du kan skapa entitetsidentifieringsbegäran enligt följande.

Metod URI för förfrågan HTTP-version
GET https://{serviceNamespace}.servicebus.windows.net/{path} HTTP/1.1

Rubriker för begäran

I följande tabell beskrivs obligatoriska och valfria begärandehuvuden.

Begärandehuvud Description
Auktorisering Anger en SAS-token (Signatur för delad åtkomst) med behörigheten "Hantera". Mer information finns i Service Bus-autentisering med signaturer för delad åtkomst .

Begärandetext

Inga.

Svarsåtgärder

Svaret innehåller en HTTP-statuskod och en uppsättning svarshuvuden.

Svarskoder

Kod Description
200 OK.
401 Behörighet saknas. Begäran är inte auktoriserad.

Anteckning

För att HTTP GET-begäran ska tolkas som en identifieringsåtgärd får det namn som url:en adresserar inte vara upptaget. Om namnet tas tolkas HTTP GET-begäran som en "Get"-åtgärd.

Information om statuskoder finns i Status och Felkoder.

Svarsrubriker

Svaret för den här åtgärden innehåller följande rubriker. Svaret kan också innehålla ytterligare HTTP-standardhuvuden. Alla standardhuvuden överensstämmer med HTTP/1.1-protokollspecifikationen.

Svarshuvud Description
Innehållstyp Innehållstyp: program/atom+xml; type=entry

Svarstext

När det har lyckats returneras en Atom-feed som visar omedelbara underordnade till den aktuella noden. Exempel:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'> 
 <entry> 
  <id>https://{serviceNamespace}.servicebus.Windows.net/{path}</id> 
  <published>{createdTime}</published> 
  <updated>{lastUpdatedTime}</updated> 
  <link rel='self'>https://{serviceNamespace}.servicebus.Windows.net/{path}</link> 
  <content type='application/xml'> 
   {description}
  </content> 
 </entry> 
</feed> 

Det möjliga innehållet i elementet {description} finns i Översikt.