AutoskalningSrigger

Beskriver utlösaren för att utföra automatisk skalning.

Arv

AutoScalingTrigger är bastypen för modellen av polymorfisk typ. "Sortegenskapen" är diskriminerande för de härledda typerna. Värdet för egenskapen "typ" avgör det serialiserade innehållet på tråden (en av följande härledda typer). I följande tabell visas värdet för Kind egenskapen och motsvarande härledda typ som den representerar.

Härledda typer

Typ Härledd typ
AverageLoad AverageLoadScalingTrigger