Dela via


BackupScheduleFrequencyType-uppräkning

type: string

Beskriver hur ofta det tidsbaserade säkerhetskopieringsschemat ska köras.

Möjliga värden:

  • Invalid – Anger en ogiltig frekvenstyp för säkerhetskopieringsschemat. Alla Service Fabric-uppräkningar har den ogiltiga typen.
  • Daily – Anger att det tidsbaserade säkerhetskopieringsschemat upprepas dagligen.
  • Weekly – Anger att det tidsbaserade säkerhetskopieringsschemat upprepas med veckofrekvens.