BackupSuspensionInfo

Beskriver information om säkerhetskopieringsavstängning.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
IsSuspended boolean Inga
SuspensionInheritedFrom sträng (uppräkning) Inga

IsSuspended

Typ: booleskt
Obligatoriskt: Nej

Anger om periodisk säkerhetskopiering pausas på den här nivån eller inte.


SuspensionInheritedFrom

Typ: sträng (uppräkning)
Obligatoriskt: Nej

Anger det omfång som säkerhetskopieringsavstängningen tillämpades på.

Möjliga värden:

  • Invalid – Anger en ogiltig typ av säkerhetskopieringsomfång som också anger att entiteten inte har pausats. Alla Service Fabric uppräkningar har den ogiltiga typen.
  • Partition – Anger att säkerhetskopieringen tillämpas på partitionsnivå.
  • Service – Anger att säkerhetskopieringen tillämpas på tjänstnivå. Alla partitioner av tjänsten pausas därför för säkerhetskopiering.
  • Application – Anger att säkerhetskopieringen tillämpas på programnivå. Alla tjänster och partitioner i programmet pausas därför för säkerhetskopiering.