Dela via


ChaosContext

Beskriver en karta, som är en samling nyckel/värde-par av typen (sträng, sträng). Kartan kan användas för att registrera information om Chaos-körningen. Det får inte finnas fler än 100 sådana par och varje sträng (nyckel eller värde) får innehålla högst 4 095 tecken. Den här kartan anges av startprogrammet för Chaos-körningen för att eventuellt lagra kontexten om den specifika körningen.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
Map mappning av sträng till sträng No

Map

Typ: mappning av sträng till sträng
Krävs: Nej

Beskriver en karta som innehåller en samling ChaosContextMapItems.