Dela via


NodeUpgradePhase-uppräkning

type: string

Uppgraderingsnodens tillstånd.

Möjliga värden:

  • Invalid – Anger att uppgraderingstillståndet är ogiltigt. Alla Service Fabric-uppräkningar har den ogiltiga typen. Värdet är noll.
  • PreUpgradeSafetyCheck - Uppgraderingen har ännu inte påbörjats på grund av väntande säkerhetskontroller. Värdet är 1
  • Upgrading – Uppgraderingen pågår. Värdet är 2
  • PostUpgradeSafetyCheck - Uppgraderingen har slutförts och säkerhetskontroller efter uppgraderingen utförs. Värdet är 3