ProbeHttpGet

Http-avsökning för containern.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
port heltal Ja
path sträng No
host sträng No
httpHeaders matris med ProbeHttpGetHeaders Inga
scheme sträng (uppräkning) Inga

port

Typ: heltal
Krävs: Ja

Port för åtkomst för avsökning.


path

Typ: sträng
Krävs: Nej

Sökväg till åtkomst till HTTP-begäran.


host

Typ: sträng
Krävs: Nej

Värd-IP att ansluta till.


httpHeaders

Typ: matris med ProbeHttpGetHeaders
Krävs: Nej

Rubriker som ska anges i begäran.


scheme

Typ: sträng (uppräkning)
Krävs: Nej

Schema för http-avsökningen. Kan vara Http eller Https.

Möjliga värden:

  • http - Anger att avsökningen är http.
  • https – Anger att avsökningen är https. Ingen validering av certifikat.