UnplacedReplicaInformation

Innehåller information om en oplacerad replik.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
ServiceName sträng No
PartitionId sträng (uuid) Inga
UnplacedReplicaDetails strängmatris Inga

ServiceName

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Namnet på tjänsten.


PartitionId

Typ: sträng (uuid)
Obligatoriskt: Nej

Partitionens ID.


UnplacedReplicaDetails

Typ: strängmatris
Obligatoriskt: Nej

Lista över orsaker som det inte går att placera en replik på.