Dela via


WaitForPrimarySwapSafetyCheck

Säkerhetskontroll som väntar på att den primära repliken ska flyttas från noden innan du påbörjar en uppgradering för att säkerställa tillgängligheten för den primära repliken för partitionen.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
PartitionId sträng (uuid) No

PartitionId

Typ: sträng (uuid)
Obligatoriskt: Nej

Id för partitionen som genomgår säkerhetskontrollen.