ChaosScheduleJob v82

Definierar en upprepningsregel och parametrar för Chaos som ska användas med Chaos Schedule.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
ChaosParameters sträng No
Days ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek Inga
Times matris med TimeRange Inga

ChaosParameters

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

En referens till vilka kaosparametrar i chaos-schemat som ska användas.


Days

Typ: ChaosScheduleJobActiveDaysOfWeek
Obligatoriskt: Nej

Definierar de veckodagar som ett Chaos Schedule-jobb ska köras för.


Times

Typ: matris med TimeRange
Obligatoriskt: Nej

En lista över tidsintervall som anger när det här jobbet ska köras under aktiva dagar. Tiderna tolkas som UTC.