DataLossMode-uppräkning v82

typ: sträng

Möjliga värden är: "Invalid", "PartialDataLoss", "FullDataLoss"

Möjliga värden:

  • Invalid - Reserverad. Skicka inte till API:et.
  • PartialDataLoss – Alternativet PartialDataLoss gör att ett kvorum med repliker går ned, vilket utlöser en OnDataLoss-händelse i systemet för den angivna partitionen.
  • FullDataLoss – Alternativet FullDataLoss släpper alla repliker, vilket innebär att alla data går förlorade.