FabricConfigVersionInfo v82

Information om en Service Fabric konfigurationsversion.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
ConfigVersion sträng No

ConfigVersion

Typ: sträng
Krävs: Nej

Konfigurationsversionen av Service Fabric.