FabricError v82

REST API-åtgärderna för Service Fabric returnera standard-HTTP-statuskoder. Den här typen definierar den ytterligare information som returneras från Service Fabric API-åtgärder som inte lyckas.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
Error FabricErrorError Ja

Error

Typ: FabricErrorError
Krävs: Ja

Felobjekt som innehåller felkod och felmeddelande.