UpgradeOrchestrationServiceStateSummary v82

Sammanfattning av tjänsttillstånd för Service Fabric Upgrade Orchestration Service.

Egenskaper

Namn Typ Obligatorisk
CurrentCodeVersion sträng No
CurrentManifestVersion sträng No
TargetCodeVersion sträng No
TargetManifestVersion sträng No
PendingUpgradeType sträng No

CurrentCodeVersion

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Den aktuella kodversionen av klustret.


CurrentManifestVersion

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Den aktuella manifestversionen av klustret.


TargetCodeVersion

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Målkodversionen av klustret.


TargetManifestVersion

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Målmanifestversionen av klustret.


PendingUpgradeType

Typ: sträng
Obligatoriskt: Nej

Typen av väntande uppgradering av klustret.