Subscription Usages

Operations

Get

Hämtar ett mått för prenumerationsanvändning.

List By Location

Hämtar alla användningsstatistik för prenumerationer på en viss plats.