Failover Groups

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar en redundansgrupp.

Delete

Tar bort en redundansgrupp.

Failover

Redundansväxlar från den aktuella primära servern till den här servern.

Force Failover Allow Data Loss

Redundansväxlar från den aktuella primära servern till den här servern. Den här åtgärden kan leda till dataförlust.

Get

Hämtar en redundansgrupp.

List By Server

Visar redundansgrupper på en server.

Update

Uppdaterar en redundansgrupp.