Managed Database Sensitivity Labels

Operations

Create Or Update

Skapar eller uppdaterar känslighetsetiketten för en viss kolumn

Delete

Tar bort känslighetsetiketten för en viss kolumn

Disable Recommendation

Inaktiverar känslighetsrekommendationer för en viss kolumn

Enable Recommendation

Aktiverar känslighetsrekommendationer för en viss kolumn (rekommendationer är aktiverade som standard för alla kolumner)

Get

Hämtar känslighetsetiketten för en viss kolumn

List Current By Database

Hämtar känslighetsetiketter för en viss databas

List Recommended By Database

Hämtar känslighetsetiketter för en viss databas

Update

Uppdatera känslighetsetiketter för en viss databas med hjälp av en åtgärdsbatch.