User - Disconnect Session

Koppla från en användarsession.
Kopplar från en användarsession från en TenantGroup, Klientorganisation, HostPool, SessionHost och SessionId som är associerad med den angivna Rds-kontexten.

POST https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/SessionHosts/{sessionHostName}/Sessions/{sessionId}/actions/disconnect-user

URI-parametrar

Name In Required Type Description
hostPoolName
path True
  • string

Önskad HostPool.

sessionHostName
path True
  • string

Önskat Sessionsvärdnamn.

sessionId
path True
  • integer
int32

Önskat sessions-ID.

tenantName
path True
  • string

Önskat klientnamn.

Svar

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,SessionHostNotFound