Distributionsmeddelande för juni 2022 – Microsoft Trusted Root Program

Tisdagen den 28 juni 2022 släppte Microsoft en uppdatering av Microsoft Trusted Root Certificate Program.

Den här versionen lägger till följande rötter (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Tumavtryck):

  1. Visa \ Visa Public RSA Root CA \ 82EF4C64F057CA0038F0DB5B76C24B654D7CDA78
  2. Visa \ Visa Public ECC Root CA \ 9CB1E6FBC21AAF3D68973CB516E932C44CB9D560

Anteckning

  • Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln och sekvensnumret för Obetrodd CTL. Inga ändringar har gjorts i innehållet i den obetrodda ctl-listan, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar den ej betrodda ctl-koden. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när den betrodda rot-CTL:en uppdateras.
  • Uppdateringspaketet kommer att vara tillgängligt för nedladdning och testning på: https://aka.ms/CTLDownload
  • Signaturer på listan över betrodda certifikat (CTL: er) för Microsoft Trusted Root Program har ändrats från dubbelsignerade (SHA-1/SHA-2) till SHA-2 endast. Ingen kundåtgärd krävs. Mer information finns i: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus