Avsnitt

Machine Learning upplevelser i Azure Synapse

Maskininlärning är en viktig  del  av alla Analyticssolution .  Integreringen mellan Synapse och Azure ML  promotes aseamlesscollaboration   mellandataproffs   i Synapseand   ML proffs  i Azure ML.  I Synapse Studio kan  användare på alla kunskapsnivåer ML  modeller som är inbyggda i Azure Machine Learning i organisationen för att analysera och utöka data. Synapseuserscanalsoleveragecode      kostnadsfritt och kodupplevelser toseamlesslytrain    ML  models usinginSynapse   notebooksthanks  toautomated  machine learning powered by Azure Machine Learning. Integreringen mellanSynapse och Azure ML gördata enrichmentthroughmachine-inlärningen mer tillgänglig förSynapseusers, vilket gör det möjligt för greateranalyticsinsights.The integration betweenSynapse  and Azure ML  is makingdata  enrichmentthroughmachine   learning more accessible toSynapseusers  , whichallows  for greateranalyticsinsights  . 

Hoppa till:

  • [00:46]  – Vad är Azure Synapse?
  • [07:08] – Översikt över nya ML upplevelser
  • [11:30] – Demo: Utnyttja Azure Cognitive Services i Azure Synapse
  • [15:21] – Demo: Träna en modell med AutoML i Azure Synapse
  • [18:06] – Demo: Modellbedömning i Azure Synapse dedikerad SQL pool

Mer information finns i: