Avsnitt

Optimera kostnaderna för dina säkerhetskopior med Azure Backup

Lär dig hur du optimerar och sparar kostnader med Azure Backup. Du kan välja att endast säkerhetskopiera valda diskar, använda olika lagring för utvecklings-/testmiljöer och rensa inaktiva eller borttagna datakällor. Lär dig att använda rätt princip för dina arbetsbelastningar också – Azure Backup automatiskt stiches ihop de fullständiga, differentiella/inkrementella säkerhetskopiorna och loggsäkerhetskopiorna för att tillhandahålla dina data för en viss tidpunkt. För databassäkerhetskopior kan du välja att ha fullständiga säkerhetskopior varje vecka i stället för dagliga fullständiga säkerhetskopior. Detta bidrar till att minska kostnaderna avsevärt. 

Läs mer om Azure Backup:https://azure.microsoft.com/services/backup/

Lär dig nya kunskaper och upptäck kraften i Microsoft Azure produkter och lösningar med stegvis vägledning: Microsoft Learn.

Azure