Avsnitt

Maskinläsningsförståelse

Machine Reading Comprehension (MRC) handlar om att besvara en fråga om ett visst kontextparagraf.

Med hjälp av en ny neural nätverksarkitektur med namnet Reasoning Network (ReasoNet) kunde Microsoft-forskare efterlikna inferensprocessen för mänskliga läsare. Med en fråga i åtanke läser ReasoNets ett dokument upprepade gånger, varje gång med fokus på olika delar av dokumentet tills ett tillfredsställande svar hittas eller bildas.