Avsnitt

Azure Network Watcher

Matt Reat ger Scott Hanselman en översikt över den nya Network Watcher-tjänsten och några av dess funktioner. Azure Network Watcher är nätverksövervaknings- och diagnostiktjänsten som nyligen blev allmänt tillgänglig i offentliga Azure-moln. Med Network Watcher kan du förstå nätverkets topologi, diagnostisera nätverksproblem, köra paketinsamlingar och mycket mer.

Mer information finns i:

Skapa ett kostnadsfritt konto (Azure)

Follow @SHanselman

Follow @AzureFriday

Azure